Pass Fic NC-17 : Ngày tháng năm sinh của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, là số, viết liền, 14 kí tự, ai ghi trước ai ghi sau tự hiếu ha .. (Con này đặt pass dễ volo)

Advertisements